“Аялдарга жана кыздарга карата зордук-зомбулукту алдын алууда жана жоюуда аялдар кеңештеринин ролун күчөтүү” тренинги
Нарын жана Чүй облустарынын Аялдар кеңештери үчүн “Аялдарга жана кыздарга карата зордук-зомбулукту алдын алууда жана жоюуда аялдар кеңештеринин ролун күчөтүү” тренинги аяктады.   Аялдар кең...