галс
В Бишкеке начался тренинг по подготовке ведущих инструкторов коррекционной программы
📍В Бишкеке начался пятидневный практический тренинг по подготовке ведущих инструкторов коррекционной программы по изменению насильственного поведения лиц, совершивших семейное насилие. Обучение, к...
Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо боюнча жергиликтүү комитеттердин ишмердүүлүгүндө ГАЛС ыкмасын колдонуу тренинги
📍 Бишкекте бүгүн, 22 март күнү, "Коомчулуктун деңгээлинде аялдарга карата үй-бүлөдөгү зомбулукту азайтуу үчүн Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо боюнча жергиликтүү комитеттердин ишмердүүлүгү...