дети
Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо боюнча жергиликтүү комитеттердин ишмердүүлүгүндө ГАЛС ыкмасын колдонуу тренинги
📍 Бишкекте бүгүн, 22 март күнү, "Коомчулуктун деңгээлинде аялдарга карата үй-бүлөдөгү зомбулукту азайтуу үчүн Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо боюнча жергиликтүү комитеттердин ишмердүүлүгү...