«КРда АЯЛДАРДЫН УКУКТАРЫНА МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮЧҮ KYWRAW ТАРМАГЫ ХАРАССМЕНТКЕ КАРШЫ МААЛЫМАТТЫК КАМПАНИЯНЫ ЖҮРГҮЗҮҮДӨ!»
» Теңдик Нуру» демилгесин алкагында уюштурулган » Эмгек чөйрөсүндөгү зордук зомбулукту жана ыдык көрсөтүү жоюу» боюнча маалыматтык сессия өтүлдү.
Маалыматтык сессия Кара — Буура районунун мамлекеттик администрациясында өттү.
Маалыматтык сессияга Кара-буура райондук мамлекеттик администрациясынын акимдин биринчи орун басары Салтанат Абакировна, жалпы район боюнча соц педагогдор жана жалпы мугалимдер маалыматтык сессияга төрагалык катышты.
Маалыматтын максаты бүгүнкү күндүн көйгөйү болгон «харассмент» же болбосо ыдык көрсөтүү ошондой эле » Жумуш орундарында зордук зомбулукту жана ыдык көрсөтүү жоюу» боюнча маалымат болуп эсептелет.
Маалыматтык кампанияда Харассмент деген эмне жана анын мааниси боюнча терең маалымат алышты.
Маалыматтык сессияны өткөргөндөр «Кут Орносун коомдук фонду» жана Айымдардын демилгелүү тобу.
Сессия өз ишин ийгиликтүү аяктап келген коноктор ыраазычылыктарын билдиришти.
Учурдун көйгөйү экенин, ошондой эле ошол боюнча жалпы коомчулук иш алып баруусун белгилешти.