«КРда АЯЛДАРДЫН УКУКТАРЫНА МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮЧҮ KYWRAW ТАРМАГЫ ХАРАССМЕНТКЕ КАРШЫ МААЛЫМАТТЫК КАМПАНИЯНЫ ЖҮРГҮЗҮҮДӨ!»
2 мартта Чуй -Токмок аймактык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын кызматкерлери менен эмгек чөйрөсүндө кездешүүчү ыдык көргөзүүну жоюу жана кысымдарга жол бербөө маалыматтык жолугушуу болду. Бул иш-чараны Инициатива «Луч Света» маалыматтык компаниясынын рамкасында «Гендердик маалымат борбору» ассоциациясынын KYWRAW сети өткөрүп жатат.