Кызматташтык тууралуу Меморандум

Кызматташтык тууралуу Меморандум

2007-жылдын 20-августу, Бишкек шаары

Биз,
 «Аялдарды колдоо борбору» Коомдук бирикмеси, 
«Социальдык технологиялар Агенттиги» Коомдук  бирикмеси
«Гендердик изилдөөлөр борбору» Коомдук бирикмеси, 
 «Вариант ПЛЮС» Коомдук бирикмеси
 «Community Development Alliance» Коомдук бирикмеси
«Ишкер аялдарды  колдоо Ассоциациясы»  Коомдук бирикмеси,
«Кризистик борборлор Ассциациясы» Коомдук бирикмеси

Кыргыз Республикасынын Конституциясында, адам укуктары боюнча эл аралык стандарттарда, гендердик теңдик жана аялдар укуктары жаатындагы КР өкмөтү тарабынан кабыл алынган убадаларда белгиленген гендердик теңдик принцибин жетекчиликке алуу менен;

Кыргызстандын экономикалык, социалдык жана саясий чөйрөлөрүндөгү кризис аялдардын акыбалына  олуттуу таасир этип жатканын моюнга алуу менен;

Кыргызстанда гендердик теңдикти камсыз кылуу боюнча көптөгөн чөйрөлөрдө, анын ичинде төмөнкү:

  • ·         Аялдардын ачык да жабык да дискриминацияга кабылып жатканы, мисалы, социалдык себептерге  ылайык абортко барганы үчүн аялдарды  кылмыш жазасына тартууну демилгелөө, полигамияны мыйзамдаштыруу ж.б.
  • ·         Чечим кабыл алуучу чөйрөлөрдө , мисалы, Жогорку Кеңеште  аялдардын өкүлчүлүгүнүн азайып кетиши жетишкендиктерибизден артка чегинип жатканыбызды  көрсөтүп турганына кооптонуу менен
  • ·         Гендердик өнүгүү багытында прогрессти камсыз кылууда  терс процесстерди жоюу үчүн гендердик теңдикти камсыз кылуу максатында Кыргызстандагы аялдардын укуктарына  туруктуу мониторинг жүргүзүп туруу зарыл экенин түшүнүү менен,

Гендердик өнүгүү багытындагы  чогулган оң тажырыйбаларга, анын ичинде аялдардын укуктарын коргоо

боюнча  эл аралык убадаларынын аткарылышына мониторинг жүргүзүүгө таянуу менен

Өз ыктыярдуу, формалдуу эмес бирикме болгон БӨУлар Кеңешинин алкагында бул кызматташуу жөнүндөгү меморандумга кол коебуз.

БӨУлар Кеңешинин мүчөлөрү Кыргызстандагы гендердик теңдикке жетишүү боюнча саясатты жана программаларды жүзөгө ашыруу максатында төмөнкү ишчараларды аткаруу менен өздөрүнүн бардык күчаракеттерин бириктирет:

  • Кыргызстан тарабынан кабыл алынган эл аралык убадалардын  аткарылышына мониторинг жүргүзүү ;1
  • Улуттук, аймактык жана секторалдык программаларда жана  өнүгүү пландарында гендердик компоненттердин жүзөгө ашуусуна көз салуу аркылуу;2
  • Гендердик теңдик жана аны сүрөмөлөө  боюнча  саясатты жана стратегияларды иштеп чыгуу.

Бул Меморандум боюнча убадаларды аткарууда  БӨУлар Кеңешинин мүчөлөрү тиешелүү протоколдордо жазылган процедураларды жана эрежелерди жетекчиликке алат.3

Кабыл  алынган процедурага ылайык, бул меморандумдун айрым бөлүктөрү, же толук бойдон өзгөрүүгө кабылышы мүмкүн.

Бул меморандум бардык тараптардын расмий өкүлдөрү кол койгондон кийин күчүнө кирет.

 

Расмий өкүлдөр:

Розетта Айтматова

«Аялдарды колдоо борбору» КБ

Давлетова Чынара

 «Гендердик изилдөөлөр борбору» КБ

Жаманкулова Айида

 “Community Development Alliance” КБ

Елиференко Александра

 «Кризистик Борборлор Ассоциациясы» КБ

Ибраева Гульнара

 «Социальдык технологиялар агенттиги» КБ

Джаманкулова Нургуль

 «Вариант плюс» КБ

Садыбакасова Кайыргуль

 «Ишкер аялдарды колдоо Ассоциациясы» КБ

 

1.Аялдарды дискриминациялоонун бардык түрлөрүн жоюу тууралуу Конвенция (СИДО), Аракеттердин Пекин Платформасы (АПП), жана Миң жылдыкты өнүктүрүүнүн максаттары (МӨМ)

[2] Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясы (ӨӨС), Гендердик теңдикке жетүү боюнча аракеттердин  улуттук  Планы (АУП) ж.б.

[3] №1 Протокол  БӨУлар Кеңешинин  Административдик процедураларын камтыйт. №2 Протокол БӨУлар Кеңешинин мүчөлөрүнүн  Кыргызстандын CEDAW Комитетине  жиберген 3-мезгилдүү баяндамасына карата  Альтернативалык отчету жазуу