Изилдөөлөр

Аялдарга жардам борборунун ишмердигинин маанилүү багыттарынын бири  гендер жаатындагы изилдөөлөрдү өткөрүү болуп саналат. Биздин изилдөөлөр көз карандысыз  изилдөөчүлөр- гендер, социология, экономика жана башка тармактардагы адистер аркылуу жүргүзүлөт.Биздин изилдөөлөрдүн жыйынтыктары расмий жыйынтыктар менен дал келбеши  мүмкүн. Ушунусу менен биздин изилдөөлөр  бай  аналитикалык материалды берип,  альтернативалуу маалыматтын  баалуу булагы боло алат.

Аялдарды Колдоо  Борбору тарабынан ишке ашырылган  изилдөө долбоорлорунун тизмесин сунуштайбыз:

1.Гендердик ыкмаларды киргизүү: социалдык экономикалык чыгашалар жана  кирешелер (2002-2003);

2.Аялдар менен кыздардын ВИЧ/СПИДге карата аялуулугунун гендердик жана  жүрүм-турумдук факторлору   Кыргызстандын жергиликтүү жамааттарынын деңгээлинде  алардын басмырлоону кошуу менен (2003);

3.Репродуктивдүү ден соолукту  коргоого эркектердин катышуусу (2003)

4.Аялдардын жана эркектердин шайлоого катышуусу жөнүндө гендердик стереотиптер (2004);

5.Аялдардын репродуктивдик ден соолугуна  чакан насыялардын тийгизген таасири(2003)

6.Каржылык жана азык-түлүк кризисинин  Кыргызстанда туруктуу жашоо-тиричиликти камсыз кылууга тийгизген таасири, айрыкча аялдардын жана балдардын (2009)

7.Мамлекеттик кызмат иштери боюнча КРнын  Агенттигинин ишмердигине гендердик анализ. (2006)