Ишмердик

Тренингдик программа

АКБ гендердик мектептер жана семинарлар аркылуу сапаттуу тренингдик программаны сунуштайт. Тренингдердин темасы төмөнкү суроолорду камтыйт: Демократия жана жарандык коом, Гендерге киришүү, CEDAW, Аялдардын саясий укуктары, Лидерлик, Шайлоолор, Айылдык аялдар жана алардын жерге болгон мүмкүнчүлүктөрү, Адамдарды соодалоо, аялдарга карата зомбулук,  Репродуктивдик укуктар жана ВИЧ/СПИД, Билим берүүнүн  гендердик жагдайлары,  Аялдар укуктары боюнча улуттук жана эл аралык  мыйзамдар, Гендердик сот адилеттиги.

Белгилей кетчү нерсе, гендердик мектептер жогоруда  айтылган  темалар менен гана чектелип калбайт.Темалар зарылчылыгына жана актуалдуулугуна жараша тандала берет.  Тренингдик программанын алкагында  биздин уюмдун адистери  жана  гендердик адистер тарабынан ар бир гендердик мектепке окутуунун методикасы иштелип чыгат жана  гендердик мектептин угуучулары үчүн ресурстук китептер  да даярдалат.

Гендердик  мектепти өткөрүүнүн негизги максаты  Аялдарга карата  дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу тууралуу Конвенция,  Факультативдик протоколдун процедуралары, ошондой эле CEDAW  Комитети тууралуу маалыматтарды берүү аркылуу  аялдардын укуктарын илгерилетүү боюнча катышуучулардын потенциалын  көтөрүүгө болгон биздин уюмдун аракети болуп саналат.

Гендердик мектептер  саясий партиялардын өкүлдөрүнө, мамлекеттик кызматкерлерге. ЖӨӨБ, БӨУлардын кызматкерлерине, жергиликтүү активисттерге жана да ким адам укуктарын коргоо боюнча иштесе, алардын баарына багытталган.