Басылмалар

  Аялдарды колдоо  борборунда Гендердик изилдөөлөрдүн  жана гендерди окутуунын теориясы жана методологиясы  боюнча  адистешкен  эксперттердин  тобу иштейт. Бул эксперттердин эмгектери  Аялдарды Колдоо  Борборунун  жана башка уюмдардын басылмаларында  жарыкка чыккан. Бул басылып чыккан эмгектердин көбү окуу жайлардын китепканаларына, ресурстук борборлорго, аялдардын бейөкмөт уюмдарына жана коомдук уюмдарга акысыз таратылган.

Биздин уюм тарабынан даярдалып жарык көргөн басылмалар:

   Изилдөөлөр жана отчеттор:

 

 • Кыргыз Республикасында  аялдардын акыбалы жана Аялдарга карата басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу жөнүндөгү Конвенциянын аткарылышы тууралуу БӨУлардын Альтернативалык отчету. CEDAW Комитетинин  30-сессиясынын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жолдогон сунуштары.
 • Аялдардын жана эркектердин шайлоого катышуусундагы орун алган гендердик стереотиптер» (БУУӨП, МСУ программасы)
 • Эркектердин репродуктивдик ден соолукту коргоого катышуусу (ЮНФПА-Кыргызстан)
 • ВИЧ/СПИДдин  (ЮНИФЕМ-СНГ) Гендердик жагдайлары
 • Гендердик ыкмаларды киргизүү: социалдык жана экономикалык чыгашалары жана пайдалары (БУУӨП, Социалдык башкаруу  программасы)

Методикалык материалдар жана  тренингдерди өткөрүү боюнча көрсөтмөлөр:

 • Кыргызстандагы гендердик  мектеп
 • Гендер жана шайлоолор -2004
 • Гендер жана шайлоолор -2005

«Гендер жана саясат» Улуттук конференциясынын материалдарынын жыйнагы

«Адамдарды соодалоонун алдын алуу « боюнча тренерлер үчүн методикалык колдонмо (Винрок Интернешнл).

 

Бюллетендер /Жарлыктар:

 • Гендердик  жарлык (№1)
 • Гендердик жарлык (№2)

Буклеттер жана маалыматтык баракчалар:

 • Адамдарды соодалоо  көйгөйү боюнча буклет
 • «Эмне?, Кайда? Качан?» деген шайлоолор тууралуу буклет.

2005-жылдын өзүндө эле төмөнкү басылмалар жарык көргөн:

 • Гендер жана шайлоолор-2005
 • «ВИЧ/СПИДдин жана адамдарды соодалоонун азыркы учурдагы маселелерин чечүүдө гендердик ыкмалар» деген аталыштагы  ресурстук-методикалык материалдар
 • Гендердик-укуктук справочник
 • Кыргыз Республикасынын Мамалекеттик кызматтар боюнча  Агенттигинин практикалык ишмердигинде  гендердик ыкмаларды киргизүү боюнча  колдонмо

Кийинки жылдарда  жарык көргөн буклеттер жана брошюралар:

 • Демократия жана  аялдар
 • Жашоо-тиричиликтин ар  түрдүү чөйрөлөрүндө аялдардын аялуу болуусуна таасир этүүчү  гендердик стереотитптер
 • Кыргызстандагы балдарга билим берүү жана тарбиялоо системасындагы  гендердик стреотиптер
 • Кыргызстандагы CEDAWнун тарыхы
 • «Сүйлөшөлү» журналы (ЮНФПА)
 • CEDAW суроолордо жана жооптордо
 • CEDAWго карата Факультативдик Протоколдун процедуралары