БӨУлар Кеңешинин мүчөлөрү

БӨУлар Кеңешинин мүчөлөрү

Уюм

Байланышчу жак

Байланыш үчүн маалыматтар

1

 

«Аялдарды Колдоо Борбору»

Коомдук бирикмеси

Розетта Айтматова

0 (312) 54 74 16      
kyrgyzwomen@gmail.com

2

 

«Гендердик изилдөөлөр борбору» Коомдук бирикмеси

Чинара Давлетова

0 (312) 62-74-11      

chynara_davletov@mail.ru

3

 

Кыргызстандын Ишкер аялдарды колдоо Ассоциациясы- WECA

Гульнара Баймамбетова

0 (312) 35 26 74      
0 (543) 93 27 33      

wesa@elcat.kg

 

4

 

Кыргызстандын Кризистик борборлор Ассоциациясы

Александра Елиференко

0 (312) 66 15 92      

0 (312) 43 53 01      

chance-cc@mail.ru
acc.kg@mail.ru

5

«Социалдык  технологиялар агенттиги» Коомдук бирикмеси

Гульнара Ибраева

0 (312) 69 40 62      
0 (312) 69 41 67      

kas-kg@elcat.kg
ibraeva@gmail.com

6

 

«Community Development Alliance» Коомдук бирикмеси

Айида Жаманкулова

Асыл Жакиева

0 (312) 670418      

aidajam@mail.ru
aidajan@gmail.ru