“Аялдарга жана кыздарга карата зордук-зомбулукту алдын алууда жана жоюуда аялдар кеңештеринин ролун күчөтүү” тренинги
Нарын жана Чүй облустарынын Аялдар кеңештери үчүн “Аялдарга жана кыздарга карата зордук-зомбулукту алдын алууда жана жоюуда аялдар кеңештеринин ролун күчөтүү” тренинги аяктады. Аялда...
Аялдардын ден-соолук календары
Бул дубал календарынан сиз аялдардын ден-соолугуна байланыштуу маанилүү маалыматтарды таба аласыз.