Видео
Аял депутаттар — күчтүү аймактар!
Семейное насилие
Аялдар менен эркектер — онугууго бирге!
Женщины и мужчины — вместе к процветанию!
Кража невест — ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
Я против ранних браков!
Жесирдин коз жашы
Тынчтык эмнеден башталат?