Аял-депутаттар-кучтуу аймактар!

Саясий чөйрөдө эркектер менен аялдар саясий укуктарын ишке ашыруу үчүн бирдей укуктарга жана мүмкүнчүлүктөргө ээ. Жергиликтүү кеңештерде депутаттардын арасында аялдар да, эркектер да жана жаштар да болушу керек. Тандемде гана биз жергиликтүү маселелерди эффективдүү чече алабыз.

Аял -депутаттар көзөмөлдү, тартипти жана ачыктыкты камсыздашат.