Бишкектеги жаңы конуштардын жашоочуларына үй-бүлөдөгү зомбулукту болтурбоо методдору жөнүндө айтып беришет  
Бишкек – “Аялдарды колдоо борбору” коомдук бирикмеси USAIDдин Биргелешип башкаруу программасынын колдоосунда үй-бүлөдөгү зомбулукту  алдын алуунун жана болтурбоонун эффективдүү каражаты катары “Үй-...
Жителям жилмассивов Бишкека расскажут о методах предотвращения семейного насилия
Бишкек – Общественное объединение «Центр помощи женщинам», при поддержке Программы USAID по совместному управлению, начало реализацию трехмесячного проекта под названием «Комитет по предотвращению ...